Studium grafologie a psychologie V současné době nabízíme našim studentům dvouletý kurz grafologie a psychologie. Je určen široké veřejnosti. Skládá se ze čtyř semestrů a každý semestr z pěti setkání. Čtyři setkání v pracovním týdnu v odpoledních hodinách (5 vyučovacích hodin) a jedno v sobotu (10 vyučovacích hodin). Celkem 120 hodin. Po dobu kurzu si uchazeči osvojí teoretické a praktické dovednosti z grafologie a psychologie. Pod odborným vedením lektora se student sám učí poznávat rukopis a pracovat s ním. Naší prioritou je i osobní růst každého studenta, což je nezbytnou součástí dobrého grafologa. Naše metoda je ověřena dlouholetými zkušenostmi z oboru grafologie a psychologie. Na konci studia je každý student podroben závěrečné zkoušce. Po jejím úspěšném složení získává certifikát o úspěšném absolvování  studia. Cena jednoho semestru je 3 900 Kč. Po začátku kurzu cenu garantujeme po celou dobu jeho trvání.
Aktuálně V roce 2016 otevíráme studium v těchto městech: Praha, Plzeň, České Budějovice a Liberec Více informací najdete na horní liště u jednotlivých měst.  
© Lorem ipsum dolor 2010
ČESKÁ GRAFOLOGICKÁ UNIE
Studium