ČESKÁ GRAFOLOGICKÁ UNIE
Studijní materiály I.semestr
© Lorem ipsum dolor 2010
Stahuj Stahuj
Základní popis osobnosti Test stromu I. Test stromu II.
Všechny studijní materiály jsou určeny výhradně našim studentům jako pomůcka ke studiu. Budou postupně doplňovány. Na tyto materiály se vztahují autorská práva České grafologické unie, proto bez jejího souhlasu nesmějí být dále šířena ani jinak publikována.
Stahuj Stahuj Stahuj Stahuj Stahuj Stahuj
Eysencovo schéma charakterologického popisu
Stahuj Stahuj Stahuj Stahuj
Komplexní dojmové znaky
Stupně fixace
Ukázky písmového obrazu
Stahuj Stahuj
Test stromu III.
Stahuj Stahuj
Tabulka k rozboru rukopisu
Stahuj Stahuj
Potenciálně nebezpečné písmové znaky
Stahuj Stahuj Stahuj Stahuj
Kresba postavy - interpretace detailů