Přihláška Přihláška
ČESKÁ GRAFOLOGICKÁ UNIE
Plzeň
© Lorem ipsum dolor 2010
Nový ročník studia grafologie a psychologie budeme otevírat na podzim roku 2016. Termín přijímacího řízení je 3. 6 2016 v 15 hodin na výše uvedené adrese Formulář k přihlášce ke stažení zde:
V roce 2016 bude výuka probíhat v budově ZČU, Plzeň, Chodské náměstí 1, Katedra psychologie