ČESKÁ GRAFOLOGICKÁ UNIE
O nás
© Lorem ipsum dolor 2010
Česká grafologická unie je občanské sdružení, které je nevládním dobrovolným svazkem občanů, v němž se sdružují  grafologové a zájemci o grafologii. Základními cíli sdružení jsou - prohlubování znalostí v oboru - navazování spolupráce s podobnými organizacemi - lektorská činnost - osobní rozvoj Pořádáme výukové kurzy grafologie a psychologie pro širokou veřejnost. Toto studium je rozvrženo do dvou let tedy čtyř semestrů. V těchto dvou letech si uchazeči osvojí práci s rukopisem a po jeho skončení jsou sami schopni provést grafologický rozbor rukopisu. Během dvouletého studia poskytujeme uchazečům dostatečný prostor pro osobní rozvoj a poznání sebe sama. Jsou prováděna  sebepoznávací psychologická  cvičení, k hlubšímu poznání našeho nitra. Ve studiu grafologie a psychologie vycházíme z učení C. G. Junga, V.Satirové, E.Kretchmera aj.