ČESKÁ GRAFOLOGICKÁ UNIE
Lektorský tým
© Lorem ipsum dolor 2010
Bc.Zdeněk Babor - grafologie, psychologie V letech 2007-2008 absolvoval zakladní dvouleté psychologicko- grafologické studium.V závěrečné zkoušce získal  osvědčení grafolog. V roce 2009 absolvoval pokročilé studium grafologie a psychologie. Poté pracoval jako samostatný grafologický pracovník a zdokonaloval své schopnosti grafologa a psychologa při studiu grafologie současně studoval na Západočeské univerzitě obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání. Je předsedou sdružení a zároveň jeho lektorem. Mgr. Mirek Jirman  - psychologie 1968 - 1973 Pedagogická fakulta České Budějovice učitel s aprobací matematika - základy průmyslové výroby 1980 - 1983  Universita Karlova Praha speciální pedagog pro mládež s vadným rozumovým vývojem 1995 - 1996 ZČU Plzeň Managment řídících pracovníků 2004 - Universita Karlova Praha Distanční studim managmentu Množství souvisejících kursů. V současné době pracuje jako soukromý psychoterapeut a poradce pro rodinu a mezilidské vztahy.Jeho pole působnosti se nevztahuje jen na jednu společnost,ale naopak spolupracuje s množstvím organizací a občanských sdružení.